JemesSport Logo

REKISTERISELOSTE

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 31.5.2018

1.1. Rekisterinpitäjä

JemesSport Oy
Vaeltajantie 2
95980 Ylläsjärvi
FINLAND

1.2. Rekisteriasioista vastaava

JemesSport Oy
Vaeltajantie 2
95980 Ylläsjärvi
Janne Pasma
janne@louru.fi
+358 400 8333 54

1.3. Rekisterin nimi

JemesSport Oy asiakasrekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Jemessport.com verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi jemessport.com verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään esim. Ota yhteyttä -lomakkeen kautta, taikka vuokravarausta tehdessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yrityksen verkkopalvelut sijaitsee Suomalaisilla palvelimilla. Verkkosivujen käyttäjätietoja kuitenkin tallennetaan Google Analytics kävijäseurannan Googlen pilviympäristöön, joka voi sijaita myös ETA alueen ulkopuolella (Privacy Shield maissa). Muutoin henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Google Ads Data Protection Terms: Service Information

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jemessport.com verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät fyysiset tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9.  Rekisteröidyn / Tilaajan oikeudet

Käyttäjällä on Yleisen tietosuoja-asetuksen artikloiden 12-22 mukaisesti seuraavat oikeudet:
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Vastustamisoikeus
Kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.
Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Jemessport Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi.
Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Jemessport Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.
Google Analyticsin tallentama käyttäjätason ja tapahtumatason data poistetaan automaattisesti Analyticsin palvelimilta 26 kuukauden kuluttua.
Yhteydenottoja säilytetään enitään vuosi, jonka jälkeen ne poistetaan rekistereistä, ellei niille ole lain tai asetuksen mukaista käsittelyperustetta.

1.12 Muuta

Verkkosivuston lisäksi keräämme fyysistä tietoa asiakkaasta vuokrauksen ohessa myyntipaikassamme. Tätä tietoa ei käytetä ajeta digitaaliseen muotoon, eikä näitä tietoja hyväksikäytetä missään markkinallisissa toimissa.

1.13 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty 31.5.2018, ja päivitetty 4.1.2020

3 TUNTIA
 • Setti 27€ (*34€)
 • Jr setti (0-11v) 19€
 • Sukset 22€ (*27€)
 • Kengät 16€
 • Sauvat 5€
1 PÄIVÄ
 • Setti 30€ (*44€)
 • Jr setti (0-11v) 24€
 • Sukset 26€ (*31€)
 • Kengät 20€
 • Sauvat 6€
Suosituin
2 PÄIVÄÄ
 • Setti 53€ (*69€)
 • Jr setti (0-11v) 39€
 • Sukset 36€ (*52€)
 • Kengät 29€
 • Sauvat 9€
3 PÄIVÄÄ
 • Setti 72€ (*89€)
 • Jr setti (0-11v) 52€
 • Sukset 43€ (*67€)
 • Kengät 37€
 • Sauvat 11€
4 PÄIVÄÄ
 • Setti 84€ (*105€)
 • Jr setti (0-11v) 60€
 • Sukset 50€ (*80€)
 • Kengät 43€
 • Sauvat 12€
5 PÄIVÄÄ
 • Setti 95€ (*115€)
 • Jr setti (0-11v) 67€
 • Sukset 57€ (*92€)
 • Kengät 49€
 • Sauvat 13€
6 PÄIVÄÄ
 • Setti 105€ (*125€)
 • Jr setti (0-11v) 73€
 • Sukset 62€ (*100€)
 • Kengät 53€
 • Sauvat 14€
7 PÄIVÄÄ
 • Setti 110€ (*135€)
 • Jr setti (0-11v) 78€
 • Sukset 66€ (*110€)
 • Kengät 57€
 • Sauvat 15€